Τρόπος Κατασκευής

17.10.2017
Ο τρόπος κατασκευής Βιομηχανικού Δαπέδου προϋποθέτει την τεχνογνωσία που με την πολύχρονη πείρα μας διαθέτουμε τα εργαλεία που απαιτούνται για την ποιοτική και λεπτομερή επεξεργασία και εφαρμογή των υλικών.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την σωστή κατασκευή δαπέδων και οι μέθοδοι εφαρμογής που χρησιμοποιούμε είναι για δάπεδα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Τα βιομηχανικά δάπεδα που κατασκευάζουμε μας δίνουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως

  • αντοχή στα φορτία εμπορικής ή παραγωγικής δραστηριότητας
  • αντιολησθηρότητα και επιπεδότητα
  • εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
  • αποφυγή ρηγμάτωσης της εδαφόπλακας
  • αισθητική εμφάνιση και μεγάλος χρόνος ζωής